Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na zbycie prawa własności
działki o pow. 1 120 m2, położonej w Wągrowcu na Marcinkowie.
Przetarg w dniu 18.11.2022 r. o godz. 10.30 w Spółdzielni przy ul. Jeżyka 50.
patrz szczegóły (PDF)