Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu prosi o prawidłowe korzystanie z urządzeń sanitarnych w lokalach, aby nie dochodziło do ich zapychania. 
W czasie zagrożenia COVID-19 wszelkie wchodzenie do mieszkań w celu napraw jest niebezpieczne zarówno dla mieszkańców jak i pracowników Spółdzielni.