Nowa opłata za odpady komunalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że z dniem 1 marca 2020 r. wrasta opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie
Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 stycznia 2020 r. 

W związku z powyższym załączamy informacje: 
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zobacz)
* odpowiedzialność zbiorowa (zobacz)
* system selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta (zobacz)
* Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (zobacz)