OD 20.03.2019 r. PRZEGLĄD KOMINIARSKI NA OS. WSCHÓD

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu informuje, że aktualnie obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych odbywa się na os. Wschód 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. Prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych, użytkowych w dniach wskazanych na ogłoszeniach zamieszczonych na tablicach ogłoszeń klatek schodowych.

Przeglądu dokona firma: Zakład Kominiarski Mistrz kominiarz Jerzy Orłowski 88-400 Żnin, ul. Dworcowa 10, tel. kom. 609 260 584.

Osoba do kontaktu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu: Henryk Pijanowski  tel. 67 26 81 059, kom. 509 128 190.

Nieudostępnienie lokalu do obowiązkowej kontroli wiąże się z koniecznością wykonania jej na własny koszt przez Właściciela lokalu.

Pragniemy poinformować jednocześnie, że brak dokumentów z obowiązkowych przeglądów przewidzianych prawem może skutkować odmową wypłacenia odszkodowania przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w przypadku powstania szkody.