OGŁOSZENIE

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu prosi wszystkich mieszkańców o maksymalne otwarcie zaworów grzejnikowych z uwagi na napełnianie wodą instalacji centralnego ogrzewania.

Prosimy pozostawić zawory otwarte do chwili rozpoczęcia sezonu grzewczego 2022/2023, o którym zostaną Państwo powiadomieni. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania
dokonywane za zgodą Spółdzielni winny być zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, najpóźniej do dnia 01 września.
Po tym terminie nie będą rozpatrywane wnioski.