Ogłoszenie

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu informuje, że w dniu 20.11.2019 r. (środa) od godz. 9.00 do 17.00 odbędą się przeglądy przewodów kominowych przy ul. Lipowej 13 – 25. 
Przeglądów dokonywać będzie Mistrz Kominiarski Wiesław Kwaśniewski.