OGŁOSZENIE

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu prosi wszystkich mieszkańców o maksymalne otwarcie zaworów grzejnikowych z uwagi na zakończenie sezonu grzewczego 2021/2022
Prosimy pozostawić zawory otwarte do chwili rozpoczęcia sezonu grzewczego 2022/2023, o którym zostaną Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem. 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonywane w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu
wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dokonywane za zgodą Spółdzielni, winny być zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, najpóźniej do dnia 01 września. 
Po tym terminie nie będą rozpatrywane wnioski.