Podziękowanie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu pragnie podziękować osobom, które wzięły udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

Podziękowanie (zobacz)