Przypominamy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przypomina osobom, które jeszcze nie oddały ankiet lub kart do głosowania w sprawie budowy parkingu
na działce Nr 579/4 przy ul. Libelta 20-24 oraz ul. Lipowej 31-35,
na działce nr 582/3 i 583/1 przy ul. Lipowej 39-41; Libelta 11; Mickiewicza 10
na działce Nr 596/1  przy ul. Lipowej; Libelta
na działce nr 824/18  przy ul. Reja 67-79
o wrzucenie do skrzynki na budynku Spółdzielni lub skan na adres e-mail: sekretariat@smwagrowiec.pl z oddanym głosem „za” lub „przeciw”.

W przeciwnym razie prace nie będą wykonane.