PRZYPOMINAMY

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA NA PIŚMIE W TYRYBIE GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI 

 I CZĘŚĆ PISEMNEGO GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
 która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2022 roku  
w sali na I piętrze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jeżyka 50 w Wągrowcu.

 II CZĘŚĆ PISEMNEGO GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
 która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2022 roku  
w sali na I piętrze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jeżyka 50 w Wągrowcu.

Rejestracja uprawnionych osób do głosowania odbędzie się poprzez podpisanie listy obecności i wydanie kart do głosowania w godzinach głosowania od 1400 do 2000

Udział w pisemnym głosowaniu nad uchwałami przez Walne Zgromadzenie będą mogły wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie w wyznaczonym terminie o określonych godzinach i okażą dokument tożsamości (dowód osobisty).