Termin przeglądów kominowych i gazowych za 2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że odbędzie się przegląd przewodów kominowych i gazowych za 2023  rok
Godziny przeglądów 10.30- 17.00

Przeglądów dokona firma ERGAZ Eryk Engler.
Tel. do kontaktu:  883 853 777   oraz   602 170 249  oraz  604 056 311
patrz szczegóły przeglądu (PDF)