Terminy przeglądów kominowych i gazowych za 2022 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że odbędzie się przegląd przewodów kominowych i gazowych za 2022  rok
Godziny przeglądów 10.30- 17.00

22.08.2022 r.   –  ul. Średnia  63; 65
23.08.2022 r.  –    ul. Reja 12ab; 14ab; 16; 18; 20; 22
24.08.2022 r.   –   ul. Reja 67 abcd; 69 abcd
25.08.2022 r.   –    ul. Reja 71; 73; 75; 77abc; 79 abc, ul. Libelta 11 abc
26.08.2022 r.  –   Os. Niepodległości 1-6; 7-11; 12-14
29.08.2022 r.  –   ul. Jana Pawła II 17,19,21, ul. Klasztorna 2, ul. Lipowa 39 abc; 41 abc
30.08.2022 r.  –   ul. Libelta 13,15,17, ul. Jeżyka 2

Kontrolę wykona firma Ergaz. Tel. 883-853-777,  602-170-249,  604-056-311
Prosimy o obecność lokatorów w mieszkaniach.