UWAGA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że na podstawnie Art.45c. Prawa energetycznego: 
„1. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dostarcza nieodpłatnie informację  o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym  w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku nie rzadziej niż raz w roku.
2..Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego nieodpłatnie umożliwia raz w miesiącu uzyskanie informacji o zużyciu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku, jeżeli rozliczenie dokonywane jest na podstawie wskazań urządzeń, o których mowa wart. 45a opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną  lub ciepło ust. 7 pkt 2”.

Mając na uwadze powyższe przepisy uprzejmie informujemy, że elektroniczne biuro obsługi klienta (EBOK) zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni, umożliwia Państwu wgląd przez internet do kartoteki lokalu w celu sprawdzenia salda, wskazań stanów liczników wodomierzy i podzielników ciepła w mieszkaniu.   

Aby uzyskać dostęp do EBOK należy osobiście zgłosić się do Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu ul. Jeżyka 50. Po okazaniu dowodu osobistego uruchomiony dostęp do konta.

Dostęp do konta EBOK uzyskać może tylko osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu.    

W przypadku braku możliwości korzystania z EBOK na stronie internetowej Spółdzielni istnieje możliwość uzyskania danych osobiście na żądanie właściciela lokalu. Należy złożyć do Spółdzielni wniosek o udostępnienie danych dotyczących wskazań stanów liczników wodomierzy i podzielników ciepła w mieszkaniu.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni https://smwagrowiec.pl/ oraz w Spółdzielni przy ul. Jeżyka 50 i ul. Jeżyka 54 (księgowość).
patrz (PDF)