Uwaga

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu prosi wszystkich mieszkańców o maksymalne otwarcie zaworów grzejnikowych z uwagi na zakończenie sezonu grzewczego 2023/2024. 
Prosimy pozostawić zawory otwarte do chwili rozpoczęcia sezonu grzewczego 2024/2025, o którym zostaną Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dokonywane za zgodą Spółdzielni winny być zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, najpóźniej do dnia 01 września.
Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.