UWAGA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu prosi o prawidłowe korzystanie z urządzeń sanitarnych w lokalach, aby nie dochodziło do ich zapychania.  W czasie zagrożenia koronawirusem wszelkie wchodzenie do mieszkań w celu napraw jest niebezpieczne zarówno dla mieszkańców jak i pracowników Spółdzielni.

Nie należy wrzucać do sedesu:

  • włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych i higienicznych
  • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów i innych domowych środków czystości,
  • materiałów budowlanych, gruzu itp.
  • resztek jedzenia,
  • tłuszczy i olejów – tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice.
    To przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.