UWAGA

Informujemy, że od grudnia 2021 r. wszystkie śmietniki oraz teren wokół nich  zostały objęte monitoringiem.