Uwaga odczyty liczników elektrycznych garaży

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu informuje, że w dniu  14.11.2023 r. (wtorek)
-od godz. 600 do 700 oraz od 1700 do 1800 będą odczytywane liczniki zużycia energii elektrycznej w garażach na os. Wschód,
– w godzinach od 1700 do 1800 będą odczytywane liczniki zużycia energii elektrycznej w garażach przy ul. Al. Jana Pawła II,
– w godzinach od 1700 do 1800 będą odczytywane liczniki zużycia energii elektrycznej w garażach przy ul. Reja,
– od godz. od 1700 do 1800 będą odczytywane liczniki zużycia energii elektrycznej w garażach przy ul. Słowackiego (piętrowe)
– w godzinach od 1700 do 1800 będą odczytywane liczniki zużycia energii elektrycznej w garażach przy ul. Średniej.
Prosimy o umożliwienie odczytu.

W przypadku braku możliwości umożliwienia odczytu w wyznaczony terminie prosimy o telefoniczne przekazanie stanu licznika lub (sms, mms – zdjęcie licznika) z podanym adresem i numerem garażu
Panu Piotrowi Milewskiemu tel. 67 26 81 055; kom. 519 835 638 w terminie do dnia 25.11.2023r. 
Ponadto informujemy, ze w przypadku nie podania stanu zużycia energii  w wyznaczonym terminie nastąpi rozliczenie ryczałtowe.