UWAGA – przeglądy gazowe za 2020 rok

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu informuje, że przeglądów gazowych w zasobach Spółdzielni dokonuje Pan Wojciech Horbiński.