Zwrot nadpłaty za c.o.

Prosimy, aby wnioski (druk do pobrania w zakładce dokumenty) o zwrot nadpłaty na konto za centralne ogrzewanie wysyłać
na adres mailowy Spółdzielni podany w zakładce kontakt, Pocztą Polską lub osobiście wrzucać do skrzynki na budynku Spółdzielni przy ul. Jeżyka 50. 
Zakładka zgłoszenia w EBOK służy do zgłaszania awarii.