Uwaga

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu prosi wszystkich mieszkańców o maksymalne otwarcie zaworów grzejnikowych z uwagi na zakończenie sezonu grzewczego 2023/2024. 
Prosimy pozostawić zawory otwarte do chwili rozpoczęcia sezonu grzewczego 2024/2025, o którym zostaną Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dokonywane za zgodą Spółdzielni winny być zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, najpóźniej do dnia 01 września.
Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

UWAGA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że w dniu 02.05.2024 r. Administracja Spółdzielni oraz Księgowość Spółdzielni będą nieczynne.

Lokal do wynajęcia

Istnieje możliwość NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

Charakterystyka lokalu:

  • położenie – przy ul. Al. Jana Pawła II 17 w Wągrowcu, w parterowej kondygnacji handlowo-usługowej budynku mieszkalnego
  • przeznaczenie – działalność handlowo – usługowa (poza gastronomią i usługami uciążliwymi dla mieszkańców),
  • powierzchnia użytkowa – 92,20 m2 ,
  • stawka (netto) czynszu – 23,00 zł/m2

(bez opłat za centralne ogrzewanie, energię, wodę, odpady komunalne oraz podatek od nieruchomości).

Bliższych informacji udziela p. Piotr Milewski tel. (67) 26 81 055, kom. 519 835 638.

UWAGA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu informuje mieszkańców o wyznaczonych przez Urząd Miejski w Wągrowcu i REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec,
terminach zbiórki poniższych odpadów:   
dnia 09.02.2024r. (piątek) – zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
dnia 08.03.2024r. (piątek) – zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  (bez ceramiki łazienkowej, brodzików, wanien, kabin prysznicowych itp.  bez opon samochodowych).
Każdy mieszkaniec chcący pozbyć się tych uciążliwych odpadów powinien wystawić je dzień wcześniej niż wyznaczona zbiórka lub najpóźniej do godz. 700 wyznaczonego dnia w miejscu (przy śmietnikach),
w którym regularnie są wystawiane pozostałe odpady. 
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przypomina o zakazie wystawiania odpadów wielkogabarytowych przy śmietnikach poza terminami wyznaczonymi, tereny są monitorowane.

 OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO TYCH WYTYCZNYCH ZOSTANĄ OBCIĄŻONE KOSZTAMI WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW.

Jednocześnie informujemy, że należy samodzielnie dokonać odstawienia tych oraz innych odpadów poza wyznaczonymi terminami do PSZOK przy ul. Skockiej 13A 
od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1800 oraz sobotę od 900 do 1300.