Uwaga – okresowa kontrola przewodów kominowych przy ul. Jeżyka 4-44

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu, informuje, że od 09.03. do 20.03.2020 r. odbędzie się okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
przy ul. Jeżyka 4-44.  Szczegółowe terminy będą wywieszone na tablicach ogłoszeń klatek schodowych. 
Przegląd przeprowadzony zostanie przez Zakład Kominiarski – Wiesław Kwaśniewski, tel. 506 294 186.

Uwaga – okresowa kontrola przewodów kominowych na Osiedlu Wschód 1-20

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu, informuje, że od 02.03. do 20.03.2020 r. odbędzie się okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
na Osiedlu Wschód 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. 
Przegląd przeprowadzony zostanie przez Zakład Kominiarski – Józef Ganzera, tel. 608 119 785.
ogłoszenie (zobacz szczegóły)

Nowa opłata za odpady komunalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że z dniem 1 marca 2020 r. wrasta opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie
Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 stycznia 2020 r. 

W związku z powyższym załączamy informacje: 
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zobacz)
* odpowiedzialność zbiorowa (zobacz)
* system selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta (zobacz)
* Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (zobacz)