Lokal do wynajęcia

Istnieje możliwość NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

Charakterystyka lokalu:

  • położenie – przy ul. Al. Jana Pawła II 17 w Wągrowcu, w parterowej kondygnacji handlowo-usługowej budynku mieszkalnego
  • przeznaczenie – działalność handlowo – usługowa (poza gastronomią i usługami uciążliwymi dla mieszkańców),
  • powierzchnia użytkowa – 92,20 m2 ,
  • stawka (netto) czynszu – 23,00 zł/m2

(bez opłat za centralne ogrzewanie, energię, wodę, odpady komunalne oraz podatek od nieruchomości).

Bliższych informacji udziela p. Piotr Milewski tel. (67) 26 81 055, kom. 519 835 638.

UWAGA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu informuje mieszkańców o wyznaczonych przez Urząd Miejski w Wągrowcu i REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec,
terminach zbiórki poniższych odpadów:   
dnia 09.02.2024r. (piątek) – zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
dnia 08.03.2024r. (piątek) – zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  (bez ceramiki łazienkowej, brodzików, wanien, kabin prysznicowych itp.  bez opon samochodowych).
Każdy mieszkaniec chcący pozbyć się tych uciążliwych odpadów powinien wystawić je dzień wcześniej niż wyznaczona zbiórka lub najpóźniej do godz. 700 wyznaczonego dnia w miejscu (przy śmietnikach),
w którym regularnie są wystawiane pozostałe odpady. 
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przypomina o zakazie wystawiania odpadów wielkogabarytowych przy śmietnikach poza terminami wyznaczonymi, tereny są monitorowane.

 OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO TYCH WYTYCZNYCH ZOSTANĄ OBCIĄŻONE KOSZTAMI WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW.

Jednocześnie informujemy, że należy samodzielnie dokonać odstawienia tych oraz innych odpadów poza wyznaczonymi terminami do PSZOK przy ul. Skockiej 13A 
od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1800 oraz sobotę od 900 do 1300.       

Uwaga odczyty liczników elektrycznych garaży

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu informuje, że w dniu  14.11.2023 r. (wtorek)
-od godz. 600 do 700 oraz od 1700 do 1800 będą odczytywane liczniki zużycia energii elektrycznej w garażach na os. Wschód,
– w godzinach od 1700 do 1800 będą odczytywane liczniki zużycia energii elektrycznej w garażach przy ul. Al. Jana Pawła II,
– w godzinach od 1700 do 1800 będą odczytywane liczniki zużycia energii elektrycznej w garażach przy ul. Reja,
– od godz. od 1700 do 1800 będą odczytywane liczniki zużycia energii elektrycznej w garażach przy ul. Słowackiego (piętrowe)
– w godzinach od 1700 do 1800 będą odczytywane liczniki zużycia energii elektrycznej w garażach przy ul. Średniej.
Prosimy o umożliwienie odczytu.

W przypadku braku możliwości umożliwienia odczytu w wyznaczony terminie prosimy o telefoniczne przekazanie stanu licznika lub (sms, mms – zdjęcie licznika) z podanym adresem i numerem garażu
Panu Piotrowi Milewskiemu tel. 67 26 81 055; kom. 519 835 638 w terminie do dnia 25.11.2023r. 
Ponadto informujemy, ze w przypadku nie podania stanu zużycia energii  w wyznaczonym terminie nastąpi rozliczenie ryczałtowe.    

 

UWAGA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że na podstawie art. 130. § 2. Kodeksu Pracy w dniu 10.11.2023 r.  Administracja Spółdzielni nieczynna.
Księgowość Spółdzielni czynna od 700 do 1500.

UWAGA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu z uwagi na otrzymaną informację od PEC Wągrowiec Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców zamieszkałych w budynkach przy ul. Lipowa 31,33,35; ul. Libelta 20,22,24; Lipowa 39,41, ul. Libelta 11; ul. Libelta 13,15,17; ul. Jeżyka 11,13,15; ul. Średnia 28,30; ul. Libelta 14,16,18; ul. Reja 12,14,16,18,20,22; ul. Reja 67,69,71,73,75,77,79; 
osiedle Niepodległości 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;

że od dnia 04.10.2023r. (Środa) do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej, z uwagi na awarię sieci ciepłowniczej.

Prace prowadzone są przez PEC Wągrowiec Sp. z o.o. Przepraszamy za utrudnienie spowodowane brakiem ciepłej wody użytkowej.