Terminy przeglądów kominowych i gazowych za 2022 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że odbędzie się przegląd przewodów kominowych i gazowych za 2022  rok
Godziny przeglądów 10.30- 17.00
09.08.2022 r.   Mickiewicza 15; 17; 19; 21
10.08.2022 r.   Mickiewicza 23; 25; 27;29
11.08.2022 r.   Mickiewicza 10; 31,    Średnia 51; 53
12.08.2022 r.   Średnia 55; 57; 59; 61

Kontrolę wykona firma Ergaz. Tel. 883-853-777,  602-170-249,  604-056-311
Prosimy o obecność lokatorów w mieszkaniach.

UWAGA mieszkańcy ul. Lipowej 15-25

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu zawiadamia mieszkańców zamieszkałych w budynkach mieszkalnych  przy ul. Lipowej 15, 17, 19, 21, 23, 25, że od dnia15 lipca 2022 roku (piątek)
rozpocznie się uzupełnianie wody
w instalacji centralnego ogrzewania.
Prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych oraz zwrócenie uwagi i sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania pod względem przecieków. 
Prace prowadzone są przez Zakład Instalacji Sanitarnych c.o. i gaz Przemysław Wojciechowski oraz VEOLIA Wągrowiec.
W przypadku usterek należy dzwonić pod numery w godz. od 700 do 1500 tel. 672681048 lub 509128189, po godzinie 1500 na numery podane na tablicy ogłoszeń.

UWAGA II termin przeglądów kominiarskich i gazowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że w związku  z nieobecnością Pani/Pana w mieszkaniu w dniu kontroli przewodów kominowych oraz instalacji gazowej za 2022 rok.                                                               Kontrolę przeprowadzi ERGAZ. Engler E., tel. 883 853 777 oraz 660 715 897.

Dotyczy mieszkania:

30.05.2022 r. godz. 14.00- 16.30
ul. Jeżyka 4/6,14; 6/24; 10/3,7,8,11,15,21,27; 12/8,23; 11b/1;11e/7;  13b/1;13c/9; 13d/4,9; 13e/9,10;   15a/1; 15b/1,6;  14/16;16/3,7,18;  18/3,7,11,25;  22/19; 24/12,16,23;  26/17; 28/5,16,18,21;  30/14; 32/19,20,21;  34/7,15; 36/8;  38/10,20; 40/3; 42/11,17; 44/21

30.05.2022 r godz. 17.00-19.00
Os. Wschód 1b/2; 1c/4,9; 1g/4; 1h/3; 1j/5;  4a/5,6; 4b/1,6; 4e/1;  5a/8;5b/1;   7a/2;   9a/1; 9c/6,10; 9d/10; 9e/7;    11c/7; 11d/8;11e/4; 11f/8; 11i/3,4; 11k/2; 11ł/5;   13/5;    14a/2,4; 14b/1; 14c/7;  15a/1,4; 15b/1; 15d/6;  19a/2; 19c/4,8; 19e/8; 20a/3; 20b/4,6; 20c/2,5,7,8; 20d/1,2,3,6; 20e/2,8; 20f/3,7

31.05.2022 r. godz. 15.00- 16.00
ul. Libelta 14a/1; 14b/5,6; 16b/3; 16c/9,10; 18a/1,4,5,9; 18b/10;  20a/8; 20b/7;  22a/1;

31.05.2022 r. godz. 15.30- 16.30
ul. Średnia 28a/7; 30a/1,5; 30b/2

31.05.2022 r. godz. 14.00- 15.00
ul. Janowiecka 24/6; 29/4,10; 31/2,5,7,9; 43/8,14

31.05.2022 r. godz. 17.00- 19.00
ul. Lipowa 15c/2,7,10; 15d/8,10; 15f/4,5,10,11; 17a/1,2,3; 17b/1; 17d/5,7,8;   19a/2,8,15; 19c/2,6,7,8; 19e/8; 19f/4,10,15;  21b/2; 21c/2,6,12;  23a/2,5,7,8,14; 23b/9; 23c/2,4; 23d/5     25a/5,6; 25b/1; 25d/5,10,11 ;  33a/3,7; 33b/5; 33d/6;  35b/6

OGŁOSZENIE

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu prosi wszystkich mieszkańców o maksymalne otwarcie zaworów grzejnikowych z uwagi na zakończenie sezonu grzewczego 2021/2022
Prosimy pozostawić zawory otwarte do chwili rozpoczęcia sezonu grzewczego 2022/2023, o którym zostaną Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem. 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonywane w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu
wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dokonywane za zgodą Spółdzielni, winny być zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, najpóźniej do dnia 01 września. 
Po tym terminie nie będą rozpatrywane wnioski. 

PRZYPOMINAMY

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA NA PIŚMIE W TYRYBIE GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI 

 I CZĘŚĆ PISEMNEGO GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
 która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2022 roku  
w sali na I piętrze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jeżyka 50 w Wągrowcu.

 II CZĘŚĆ PISEMNEGO GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
 która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2022 roku  
w sali na I piętrze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jeżyka 50 w Wągrowcu.

Rejestracja uprawnionych osób do głosowania odbędzie się poprzez podpisanie listy obecności i wydanie kart do głosowania w godzinach głosowania od 1400 do 2000

Udział w pisemnym głosowaniu nad uchwałami przez Walne Zgromadzenie będą mogły wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie w wyznaczonym terminie o określonych godzinach i okażą dokument tożsamości (dowód osobisty).