Odczyty radiowe zimnej i ciepłej wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że odczyty radiowe ciepłej i zimnej wody będą odczytywane w dniach 18-22.04.2020 r. 
odczyty wodomierzy (szczegóły)

UWAGA: Z uwagi na sytuację panującą w naszym kraju i ograniczania kontaktów osobistych w lokalach w przypadku wystąpienia pomyłek
lub błędnego odczytu, Spółdzielnia zwróci się telefonicznie do lokatora
o podanie faktycznego odczytu z wodomierza.

Jeżeli nie będzie to  możliwe  wówczas dokonamy rozliczenia na podstawie średniego zużycia wody.

UWAGA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu prosi o prawidłowe korzystanie z urządzeń sanitarnych w lokalach, aby nie dochodziło do ich zapychania.  W czasie zagrożenia koronawirusem wszelkie wchodzenie do mieszkań w celu napraw jest niebezpieczne zarówno dla mieszkańców jak i pracowników Spółdzielni.

Nie należy wrzucać do sedesu:

  • włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych i higienicznych
  • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów i innych domowych środków czystości,
  • materiałów budowlanych, gruzu itp.
  • resztek jedzenia,
  • tłuszczy i olejów – tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice.
    To przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

UWAGA !!!

W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 od dnia 16.03.2020 r. zostają odwołane wszystkie przeglądy kominiarskie oraz wymiana wodomierzy. 
Od dnia 18.03.2020 r. zostają odwołane wszystkie przeglądy gazowe. 

Poinformujemy o nowych terminach przeglądu. 

 

Uwaga – okresowa kontrola przewodów kominowych przy ul. Jeżyka 4-44

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu, informuje, że od 09.03. do 20.03.2020 r. odbędzie się okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
przy ul. Jeżyka 4-44.  Szczegółowe terminy będą wywieszone na tablicach ogłoszeń klatek schodowych. 
Przegląd przeprowadzony zostanie przez Zakład Kominiarski – Wiesław Kwaśniewski, tel. 506 294 186.