Uwaga – okresowa kontrola przewodów kominowych na Osiedlu Wschód 1-20

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu, informuje, że od 02.03. do 20.03.2020 r. odbędzie się okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
na Osiedlu Wschód 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. 
Przegląd przeprowadzony zostanie przez Zakład Kominiarski – Józef Ganzera, tel. 608 119 785.
ogłoszenie (zobacz szczegóły)

Nowa opłata za odpady komunalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że z dniem 1 marca 2020 r. wrasta opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie
Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 stycznia 2020 r. 

W związku z powyższym załączamy informacje: 
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zobacz)
* odpowiedzialność zbiorowa (zobacz)
* system selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta (zobacz)
* Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (zobacz)

 

Baza Danych o Odpadach – informacja dla użytkowników lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni

W związku z wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  w Wągrowcu  informuje użytkowników lokali użytkowych, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach każdy, kto gospodaruje odpadami przemysłowymi ma obowiązek rejestracji do 31.12.2019 r. w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzenia ewidencji odpadów od 01.01.2020 r. , które są wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności.

Zarząd Spółdzielni informuje także, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.