UWAGA – przegląd gazowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że
od 08.03.2021 r.  do 10.03.2021 r.  odbędzie się przegląd instalacji gazowej za 2021 r. przy ul. Libelta 16A, B, C, ul. Libelta 18 A, B, C, ul. Lipowa 31A, B, C
Przeglądu dokona Pan Wojciech Horbiński. 
patrz (szczegóły)

UWAGA – PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że nastąpi przegląd przewodów kominowych w dniu
02.03.   godz. 11.00 – 17.30 – ul. Jeżyka 30-32, 34-36
03.03.   godz. 11.00 – 17.30 – ul. Jeżyka 38-40, 42-44
04.03.   godz. 11.00 – 17.30 – ul. Jeżyka 4-6, 8-10-12
05.03.
   godz. 11.00 – 17.30 – Os. Wschód 1A-K, 4A-F, 5A-B
08.03. 
 godz. 11.00 – 17.30 – Os. Wschód 6A-B, 7A-B, 9A-H, 11A-D
09.03. 
godz.  11.00 – 17.30 – Os. Wschód 11E-Ł, 12, 13, 14A-F
10.03.  godz. 11.00- 17.30 – Os. Wschód 15A-D, 19A-F, 20A-F
Informacje wywieszone na klatkach schodowych. 
Przeglądu dokona Ergaz – Eryk Engler, tel. 604 056 311. 

 

Uwaga – przegląd gazowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że
od 02.03.2021 r.  do 05.03.2021 r.  odbędzie się przegląd instalacji gazowej za 2021 r. przy ul. Jeżyka 11, 13, 15 oraz ul. Średniej 28 i 30
Przeglądu dokona Pan Wojciech Horbiński. 
patrz (szczegóły)

Przypominamy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przypomina osobom, które jeszcze nie oddały ankiet lub kart do głosowania w sprawie budowy parkingu
na działce Nr 579/4 przy ul. Libelta 20-24 oraz ul. Lipowej 31-35,
na działce nr 582/3 i 583/1 przy ul. Lipowej 39-41; Libelta 11; Mickiewicza 10
na działce Nr 596/1  przy ul. Lipowej; Libelta
na działce nr 824/18  przy ul. Reja 67-79
o wrzucenie do skrzynki na budynku Spółdzielni lub skan na adres e-mail: sekretariat@smwagrowiec.pl z oddanym głosem „za” lub „przeciw”.

W przeciwnym razie prace nie będą wykonane. 

Przypominamy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przypomina osobom, które jeszcze nie oddały ankiet lub kart do głosowania w sprawie budowy parkingu na działce Nr 579/4 przy ul. Libelta 20-24 oraz ul. Lipowej 31-35
w Wągrowcu o wrzucenie do skrzynki na budynku Spółdzielni lub skan na adres e-mail: sekretariat@smwagrowiec.pl z oddanym głosem „za” lub „przeciw” najpóźniej do 12 lutego 2021 roku. 

W przeciwnym razie prace nie będą wykonane.