Historia

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu została powołana do życia 2 lutego 1949 roku i zarejestrowana przez Sąd Okręgowy, Wydział Rejestracyjny w Gnieźnie w dniu 9 września tegoż roku (pod znakiem I RS/II 100 Wg.5).

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 13 czerwca 1976 roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółdzielni, która otrzymała brzmienie:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu.

Początki działalności Spółdzielni były bardzo trudne. Spółdzielnia nie posiadała żadnych obiektów, ani funduszy. Władze miejskie przydzieliły Spółdzielni teren przy ulicy Janowieckiej. Pierwszy budynek na 18 rodzin został zbudowany w latach 1950-1953.

Od 1956 roku Spółdzielnia uzyskała długoterminowe pożyczki, dzięki temu można było planować poważniejsze przedsięwzięcia. Wówczas podjęto starania o nabycie nowych terenów przy obecnie ul. Klasztornej i Al. Jana Pawła II. Pierwszy blok na tym terenie został oddany do eksploatacji 30.10.1961 roku; drugi 31.06.1964 roku.
W latach 1959 – 1961 Spółdzielnia wybudowała 9 pawilonów handlowo – usługowych W latach 1965-1967 zostało oddane do eksploatacji Osiedle Mickiewicza 21-23-25; 27-29-31; 15-17-19.
W roku 1968 kolejnym oddanym budynkiem był Mickiewicza 10.
W latach 1969-1973 budowane było Osiedle Jeżyka 4-44.
W latach 1981-1982 wybudowane zostały budynki przy ul. Jeżyka 15; 11; 13
w 1993 roku budynek przy ul. Jeżyka 2A.
W latach 1973-1974 wybudowano bloki przy ul. Średniej 51-63 a w latach 1985-1987 przy ul. Średniej 28-30.
W kolejnych latach 1975-1979 wybudowano bloki przy ul. Lipowej 15-25; Lipowj 31-35 a w 1987 roku przy ul. Lipowej 13.
W latach wybudowano 1979-1986 budynki przy ul. Libelta 11; Libelta 14-24.
W latach 1981-1985 osiedle Reja 12-22 i Reja 65-79.
Osiedle Niepodległości powstało w latach 1989-1991.
Osiedle Wschód powstawało w latach 1987-1992.
Łącznie w tych latach wybudowano 81 budynków; 2.959 mieszkań o powierzchni 147.594,49 m2.

Spółdzielnia kilka razy zmieniała miejsce urzędowania. W 1966 roku przeniesiono siedzibę z ulicy Janowieckiej na ulicę Mickiewicza 31. W 1973 roku zlokalizowano ją na okres przejściowy w budynku przerobionym z kotłowni przy ulicy Jeżyka. Na początku 1973 roku została przeniesiona do obecnego budynku przy ulicy Jeżyka 50 gdzie urzęduje do dzisiaj a dział księgowo finansowy znajduje się w budynku przy ul. Jeżyka 54.

Kolejne lata to ciągłe pozyskiwanie terenów pod budowę wielorodzinną dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Spółdzielnia ponad 40 lat prowadziła działalność inwestycyjną, którą zakończyła w roku 1993 oddając do użytku budynek przy ulicy Jeżyka 2.

 

 

 

 

 

 

 

Liczba mieszkań w zasobach Spółdzielni na dzień dzisiejszy wynosi 2.964 mieszczących się w nieruchomościach zlokalizowanych na ulicach:

Jeżyka 4-44; Lipowej 13-25; Janowieckiej 24-43; Jeżyka 2; Średniej 51-65; Lipowej 31-35; Libelta 20-24; Mickiewicza 10; Libelta 11; Lipowej 39-41; Mickiewicza 15-31; Jeżyka 11-15; Libelta 14-18; Średniej 28-30; Reja 12-22; Niepodległości 1-14; Reja 67-79; Al. Jana Pawła II; Klasztornej 2; Osiedle Wschód 1-7, 9-13, 14-20 oraz jeden budynek jednorodzinny przy ul. Żeromskiego 5.