Organy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu

Sławomir Wojcieszak Prezes Zarządu
Aleksander Łochowicz Z-ca Prezesa ds. Technicznych i GZM Członek Zarządu
Ilona Kościelna Główny Księgowy Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu

Wybory Prezydium i Komisji
Uchwała Rady Nadzorczej Nr 10/2023 z 28.04.2023 roku

Prezydium Rady w następującym składzie:

1. Przewodniczący Włodzimierz Szafryna
2. Z-ca Przewodniczącego Stanisław Zajączek
3. Sekretarz Barbara Prażyńska

W przypadku nieobecności Sekretarza Prezydium Rady Nadzorczej zastępstwo pełni – Ewa Walkowiak

Komisja Rewizyjna Rady w następującym składzie:

1. Przewodniczący Teresa Wojkowska
2. Z-ca Przewodniczącego Danuta Szymczak
3. Sekretarz Danuta Paszkiewicz
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady w następującym składzie:

1. Przewodniczący Stanisław Senger
2. Z-ca Przewodniczącego Adam Urban
3. Sekretarz Danuta Kujawa
Przedstawiciele Rady Nadzorczej biorący udział w komisjach przetargowych:

1. Stanisław Senger
2. Adam Urban
3. Danuta Kujawa
4. Włodzimierz Szafryna
5. Stanisław Zajączek
Pozostali członkowie:

1. Tadeusz Majdecki
2. Andrzej Nowak
3. Zbyszko Sygierycz

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu realizuje swoje kompetencje, jako organ społeczny, nie pobierając żadnego wynagrodzenia.