Organy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu

Teresa Kamińska Prezes Zarządu
Aleksander Łochowicz Z-ca Prezesa ds. Technicznych i GZM Członek Zarządu
Ilona Kościelna Główny Księgowy Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu

Wybory Prezydium i Komisji
Uchwała Rady Nadzorczej Nr 60/2017 z 21.06.2017 roku

Prezydium Rady w następującym składzie:

1. Przewodniczący Stanisław Zajączek
2. Z-ca Przewodniczącego Janusz Gorzaniak
3. Sekretarz Barbara Prażyńska
4. Członek Hanna Andrzejewska
5. Członek Ryszard Szymkowiak

W przypadku nieobecności Sekretarza Prezydium Rady Nadzorczej zastępstwo pełni – Ryszard Szymkowiak

Komisja Rewizyjna Rady w następującym składzie:

1. Przewodniczący Hanna Andrzejewska
2. Z-ca Przewodniczącego Teresa Wojkowska
3. Członek Barbara Prażyńska

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady w następującym składzie:

1. Przewodniczący Ryszard Szymkowiak
2. Z-ca Przewodniczącego Zbyszko Sygierycz
3. Członek Andrzej Olendrowicz
4. Członek Adam Urban

Przedstawiciele Rady Nadzorczej biorący udział w komisjach przetargowych:

1. Ryszard Szymkowiak
2. Zbyszko Sygierycz
3. Andrzej Olendrowicz
4. Onufry Patelski

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu realizuje swoje kompetencje, jako organ społeczny, nie pobierając żadnego wynagrodzenia.