Organy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu

Teresa Kamińska Prezes Zarządu
Aleksander Łochowicz Z-ca Prezesa ds. Technicznych i GZM Członek Zarządu
Ilona Kościelna Główny Księgowy Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu

Prezydium Rady w następującym składzie:

1. Przewodniczący Ryszard Kręzielewski
2. Z-ca Przewodniczącego Stanisław Zajączek
3. Sekretarz Barbara Prażyńska
4. Członek Krystyna Martyńska
5. Członek Ryszard Szymkowiak

Komisja Rewizyjna Rady w następującym składzie:

1. Przewodniczący Krystyna Martyńska
2. Z-ca Przewodniczącego Teresa Wojkowska
3. Członek Alina Głogowska

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady w następującym składzie:

1. Przewodniczący Ryszard Szymkowiak
2. Z-ca Przewodniczącego Zbyszko Sygierycz
3. Członek Andrzej Olendrowicz
4. Członek Stanisław Smykowski
5. Członek Adam Urban

Przedstawiciele Rady Nadzorczej biorący udział w komisjach przetargowych:

1. Ryszard Szymkowiak
2. Zbyszko Sygierycz
3. Andrzej Olendrowicz
4. Onufry Patelski

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej:

1. Hanna Andrzejewska
2. Janusz Gorzaniak

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu realizuje swoje kompetencje, jako organ społeczny, nie pobierając żadnego wynagrodzenia.