Baza Danych o Odpadach – informacja dla użytkowników lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni

W związku z wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  w Wągrowcu  informuje użytkowników lokali użytkowych, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach każdy, kto gospodaruje odpadami przemysłowymi ma obowiązek rejestracji do 31.12.2019 r. w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzenia ewidencji odpadów od 01.01.2020 r. , które są wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności.

Zarząd Spółdzielni informuje także, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.