UWAGA – awaria ciepłej wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu z uwagi na otrzymaną informację z Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. o awarii na sieci ciepłowniczej i prowadzonych pracach remontowych zawiadamia mieszkańców zamieszkałych w budynkach 
przy ul. Lipowej 31-35, Lipowej 39-41, Jeżyka 11-15, Średniej 28-30,  Libelta 11, Libelta 14, 16, 18, 20, 22, 24, Libelta 13-17, Reja 12-22 oraz Reja 67-79, os. Niepodległości 1-14 
że od dnia 13.09.2022r. (wtorek) od godzin rannych nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej do czasu usunięcia awarii
Prace prowadzone są przez Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. Przepraszamy za utrudnienie spowodowane brakiem ciepłej wody użytkowej.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że zużycia wody ciepłej i zimnej do rozliczenia w lokalach pobierane są z Portalu ISTA 24.
Z uwagi na przedłużającą się konserwację systemów tego portalu i braku odczytów, rozliczenie wody w lokalach za okres rozliczeniowy
od 01.05.2022 roku do 31.08.2022 roku będzie dostarczone do Państwa z opóźnieniem.
Praca systemu ma zostać wznowiona w jak najszybszym możliwym terminie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

OGŁOSZENIE

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu prosi wszystkich mieszkańców o maksymalne otwarcie zaworów grzejnikowych z uwagi na napełnianie wodą instalacji centralnego ogrzewania.

Prosimy pozostawić zawory otwarte do chwili rozpoczęcia sezonu grzewczego 2022/2023, o którym zostaną Państwo powiadomieni. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania
dokonywane za zgodą Spółdzielni winny być zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, najpóźniej do dnia 01 września.
Po tym terminie nie będą rozpatrywane wnioski.

Terminy przeglądów kominowych i gazowych za 2022 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że odbędzie się przegląd przewodów kominowych i gazowych za 2022  rok
Godziny przeglądów 10.30- 17.00

22.08.2022 r.   –  ul. Średnia  63; 65
23.08.2022 r.  –    ul. Reja 12ab; 14ab; 16; 18; 20; 22
24.08.2022 r.   –   ul. Reja 67 abcd; 69 abcd
25.08.2022 r.   –    ul. Reja 71; 73; 75; 77abc; 79 abc, ul. Libelta 11 abc
26.08.2022 r.  –   Os. Niepodległości 1-6; 7-11; 12-14
29.08.2022 r.  –   ul. Jana Pawła II 17,19,21, ul. Klasztorna 2, ul. Lipowa 39 abc; 41 abc
30.08.2022 r.  –   ul. Libelta 13,15,17, ul. Jeżyka 2

Kontrolę wykona firma Ergaz. Tel. 883-853-777,  602-170-249,  604-056-311
Prosimy o obecność lokatorów w mieszkaniach.

Terminy przeglądów kominowych i gazowych za 2022 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że odbędzie się przegląd przewodów kominowych i gazowych za 2022  rok
Godziny przeglądów 10.30- 17.00
09.08.2022 r.   Mickiewicza 15; 17; 19; 21
10.08.2022 r.   Mickiewicza 23; 25; 27;29
11.08.2022 r.   Mickiewicza 10; 31,    Średnia 51; 53
12.08.2022 r.   Średnia 55; 57; 59; 61

Kontrolę wykona firma Ergaz. Tel. 883-853-777,  602-170-249,  604-056-311
Prosimy o obecność lokatorów w mieszkaniach.

UWAGA mieszkańcy ul. Lipowej 15-25

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu zawiadamia mieszkańców zamieszkałych w budynkach mieszkalnych  przy ul. Lipowej 15, 17, 19, 21, 23, 25, że od dnia15 lipca 2022 roku (piątek)
rozpocznie się uzupełnianie wody
w instalacji centralnego ogrzewania.
Prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych oraz zwrócenie uwagi i sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania pod względem przecieków. 
Prace prowadzone są przez Zakład Instalacji Sanitarnych c.o. i gaz Przemysław Wojciechowski oraz VEOLIA Wągrowiec.
W przypadku usterek należy dzwonić pod numery w godz. od 700 do 1500 tel. 672681048 lub 509128189, po godzinie 1500 na numery podane na tablicy ogłoszeń.