UWAGA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu informuje mieszkańców o wyznaczonych przez Urząd Miejski w Wągrowcu i REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec,
terminach zbiórki poniższych odpadów:   
dnia 09.02.2024r. (piątek) – zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
dnia 08.03.2024r. (piątek) – zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  (bez ceramiki łazienkowej, brodzików, wanien, kabin prysznicowych itp.  bez opon samochodowych).
Każdy mieszkaniec chcący pozbyć się tych uciążliwych odpadów powinien wystawić je dzień wcześniej niż wyznaczona zbiórka lub najpóźniej do godz. 700 wyznaczonego dnia w miejscu (przy śmietnikach),
w którym regularnie są wystawiane pozostałe odpady. 
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przypomina o zakazie wystawiania odpadów wielkogabarytowych przy śmietnikach poza terminami wyznaczonymi, tereny są monitorowane.

 OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO TYCH WYTYCZNYCH ZOSTANĄ OBCIĄŻONE KOSZTAMI WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW.

Jednocześnie informujemy, że należy samodzielnie dokonać odstawienia tych oraz innych odpadów poza wyznaczonymi terminami do PSZOK przy ul. Skockiej 13A 
od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1800 oraz sobotę od 900 do 1300.