Przegląd kominiarski

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu informuje, że aktualnie obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych odbywa się na ul. Jeżyka 4-44. Prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych, użytkowych w dniach wskazanych na ogłoszeniach zamieszczonych na tablicach ogłoszeń klatek schodowych.

Przypominamy przeglądu dokonuje firma:  Zakład  Kominiarski – Mistrz Kominiarski – Wiesław Kwaśniewski  tel. 506 294 186