Uwaga – kradzieże rowerów

Celem uniemożliwienia dostępu i wejścia do budynku osób postronnych oraz z uwagi na nasilające się kradzieże rowerów, itp.
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przypomina mieszkańcom
o konieczności zamykania drzwi do budynku
oraz o zamykaniu drzwi do piwnicy na klucz.
 Blokowanie drzwi jest zakazane!