UWAGA – PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że nastąpi przegląd przewodów kominowych w dniu
02.03.   godz. 11.00 – 17.30 – ul. Jeżyka 30-32, 34-36
03.03.   godz. 11.00 – 17.30 – ul. Jeżyka 38-40, 42-44
04.03.   godz. 11.00 – 17.30 – ul. Jeżyka 4-6, 8-10-12
05.03.
   godz. 11.00 – 17.30 – Os. Wschód 1A-K, 4A-F, 5A-B
08.03. 
 godz. 11.00 – 17.30 – Os. Wschód 6A-B, 7A-B, 9A-H, 11A-D
09.03. 
godz.  11.00 – 17.30 – Os. Wschód 11E-Ł, 12, 13, 14A-F
10.03.  godz. 11.00- 17.30 – Os. Wschód 15A-D, 19A-F, 20A-F
Informacje wywieszone na klatkach schodowych. 
Przeglądu dokona Ergaz – Eryk Engler, tel. 604 056 311.