Baza Danych o Odpadach – informacja dla użytkowników lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni

W związku z wymogami dotyczącymi gospodarki odpadami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  w Wągrowcu  informuje użytkowników lokali użytkowych, którzy jeszcze nie dokonali wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski, że zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach każdy, kto gospodaruje odpadami przemysłowymi ma obowiązek rejestracji do 31.12.2019 r. w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz prowadzenia ewidencji odpadów od 01.01.2020 r. , które są wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności.

Zarząd Spółdzielni informuje także, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Ogłoszenie

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu informuje, że w dniu 20.11.2019 r. (środa) od godz. 9.00 do 17.00 odbędą się przeglądy przewodów kominowych przy ul. Lipowej 13 – 25. 
Przeglądów dokonywać będzie Mistrz Kominiarski Wiesław Kwaśniewski. 

 

UWAGA

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 25.10.2019 r. w godz. od 9.00 do 14.00 mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody przy os. Wschód 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13.
uwaga (zobacz)