Przypominamy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przypomina osobom, które jeszcze nie oddały ankiet lub kart do głosowania w sprawie budowy parkingu na działce Nr 579/4 przy ul. Libelta 20-24 oraz ul. Lipowej 31-35
w Wągrowcu o wrzucenie do skrzynki na budynku Spółdzielni lub skan na adres e-mail: sekretariat@smwagrowiec.pl z oddanym głosem „za” lub „przeciw” najpóźniej do 12 lutego 2021 roku. 

W przeciwnym razie prace nie będą wykonane.